Hugo Hildebrand Hildebrandsson, svensk meteorolog, professor og sjef for det meteorologiske institutt ved universitetet i Uppsala 1878–1907. Ved sin deltakelse i den internasjonale meteorologiske komité (1878–1907) fikk han stor betydning for organiseringen av det internasjonale samarbeid i meteorologien. Kjent for sin klassifikasjon av skyer (sm.m. R. Abercromby), som resulterte i et internasjonalt skyatlas (1896). Hildebrandsson publiserte arbeider om atmosfærens sirkulasjon og utnyttet bl.a. skyenes bevegelse til å anslå vinden i høyere luftlag.