En meteorolog er en person med arbeid innenfor meteorologien. I Norge blir tittelen meteorolog bare benyttet om universitetsutdannet personale. Stillingsbetegnelsen i offentlig varslingstjeneste er statsmeteorolog. For å bli meteorolog kreves høyere utdanning innen realfag, mastergrad eller tilsvarende, helst med spesialisering i meteorologi. Blant de største arbeidsgiverne for meteorologer i Norge er StormGeo, Meteorologisk institutt, Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen. Hele artikkelen