Personer i meteorologi

Meteorolog, (til meteorologi), person med arbeid innenfor meteorologien. Vanligvis er yrkesbetegnelsen begrenset til relativt høyt faglig nivå, mens man til mye av det grunnleggende arbeid benytter observatører, assistenter, sambandspersonell m.m. I Norge blir tittelen meteorolog bare benyttet om universitetsutdannet personale. Stillingsbetegnelsen i offentlig varslingstjeneste er statsmeteorolog, som krever matematisk-naturvitenskapelig embetseksamen eller tilsvarende utdannelse.. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Personer i meteorologi

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Andreas Tjernshaugen

Inneholder 24 artikler: