Huang Kung-wang, kinesisk maler, en av de fire store Yüan-mestere, virksom i Sør-Kina. Han bidrog til å befri tusjmaleriet fra den tradisjonelle bundethet og skape en fri, impresjonistisk stil med et utpreget litterært innhold, båret av et lett penselstrøk, men også av fast linjeføring.