Homonoia, (av homo- og gr. noos, 'sinn'), i gresk religion den personifiserte enighet. Tilsvarer romernes Concordia.