Den danske slekten Holck fra Sønderjylland er kjent siden 1378. Henrik Holck (1599–1633) gikk i krigstjeneste hos den tysk-romerske keiser; han ble keiserlig feltmarskalk 1632 og fikk tysk riksgrevetittel 1633. Hans sønner grunnla to linjer av slekten som ble naturalisert som danske grever 1676; den ene linjen fører fra 1772 slektsnavnet Holck-Winterfeldt. Til denne slekt hører også Eiler Holck (1627–96), som 1671 ble baron til baroniet Holckenhavn. Dette godset tilhører fremdeles hans etterslekt.