Hogenskild Nilsson Bielke, svensk adelsmann, riksråd 1562, friherre 1569 og stattholder på Stockholm slott 1589. Han rådet til at Sigismund skulle la seg velge til polsk konge. Da rådsherrene flyktet til Polen på grunn av hertug Karls antiaristokratiske politikk, ble Bielke igjen i Sverige. I første omgang unngikk han kong Karl 9s harme, men ble halshugd 1605. Han var Sveriges største boksamler på 1500-tallet.