Hjemforsikringssaken, rettssak om kollektiv hjemforsikring. Norsk kjemisk industriarbeiderforbund hadde truffet vedtak om tvungen kollektiv hjemforsikring for sine medlemmer. Tre arbeidere anla sak mot forbundet, og fikk i Høyesteretts dom av 24. november 1967 medhold i at de kunne reservere seg mot å være omfattet av den kollektive hjemforsikringsordning. Høyesterett fant at det her var tale om «et betydelig inngrep i den enkeltes selvbestemmelsesrett i forhold av rent personlig art».