Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund, fagorganisasjon stiftet 1923, ble 4. september 2006 slått sammen med Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund (NOPEF) til Industri Energi. Forbundet hadde da ca. 26 000 medlemmer. NKIF var siden opprettelsen tilsluttet LO og organiserte arbeidere i kjemisk, elektrokjemisk og elektrometallurgisk industri, for øvrig bl.a. innen farmasøytisk industri, vaskerier og renserier.