Haxthausen, dansk adelsslekt av tysk opprinnelse; kjent siden 1284. Flere grener av slekten ble naturalisert i Danmark. En ennå levende gren fikk dansk barontittel 1776. En gren førte grevelig tittel 1736–1842; til denne grenen hører geheimestatsminister, greve Gregers Christian Haxthausen (1733–1802). To adelige grener ble naturalisert 1850 og 1883; til den første av disse hører kommandant på Fredriksten, generalmajor Friderich Gottschalk Maximilian von Haxthausen (1705–70) og hans sønn statsråd, generalløytnant Frederik Gottschalk Haxthausen (1750–1825).