Haugesunds Dagblad, tidligere høyreavis som utkom i Haugesund 1912–73. I 1970 lå opplaget på ca. 11 500. Da avisen gikk inn, ble Haugesunds Avis monopolavis.