Hauch, dansk slekt hvis eldste kjente stamfar er juveler i Ribe Johannes Hauch, som er nevnt 1625. Han var farfar til bl.a. høyesterettsassessor Bertel Hauch (1671–1741) og russisk kommandørkaptein Christopher Hauch (1678–1718). Fra førstnevnte stammer bl.a. genealogen Theodor Hauch-Fausbøll (1879–1948) og landbruksminister Henrik Hauch (1876–1957). Kommandørkaptein C. Hauch var far til general Andreas Hauch (1708–82), som ble adlet 1750. Han var far til stiftamtmann i Bergen, senere dansk generalpostdirektør Frederik Hauch (1754–1839), fysikeren, overhoffmarskalk Adam Hauch (1755–1838) og amtmann i Smålenene, kammerjunker Johan Christian Hauch (1760–1819). Frederik Hauch var far til forfatteren Johannes Carsten Hauch (1790–1872).