Harald Gullichsen, norsk filolog, førsteamanuensis i romansk filologi ved Universitetet i Oslo fra 1966 til 1989. Har oversatt flere verk fra fransk litteratur, bl.a. av François Villon. Han har også oversatt den berømte brevvekslingen mellom Pierre Abélard og hans elev Héloïse (Brevvekslingen mellom Abélard og Héloïse, 2002).