Hans Petter Lundgaard, norsk jurist. Han ble lektor ved Universitetet i Oslo 1963 og leder for Forbrukernes Forsikringskontor 1971. 1976–85 forbrukerombud, fra 1986 lagdommer i Eidsivating (fra 1995 Borgarting), lagmann i Borgarting 1997–2005.