Hans Ludvig Smidth, dansk maler, elev ved Kunstakademiet 1861–66. Smidth ble Jyllands maler, hans folkelivsbilder og landskaper, særlig fra traktene omkring Limfjorden, hører malerisk til det beste i tidens danske kunst og er preget av fin innlevelse i folkelivet. I hans bilder med motiv fra Blichers noveller, særlig skildringene av taternes liv, kommer en sterk dramatisk sans til uttrykk. Representert i Nasjonalmuseet/Nasjonalgalleriet i Oslo.