Haldane, østskråningen av Vikingbanken, vest for Nordhordland.