Haaken Severin Mathiesen, norsk brukseier, sønn av J. A. Mathiesen. Medeier i Mathiesen-Eidsvold Værk fra 1946, daglig leder fra 1953, eneeier fra 1963 til 1969 da sønnene Haaken Eric Mathiesen og Willem Frederik Mathiesen ble medeiere. En rekke tillitsverv, bl.a. innen skogbrukets organisasjoner.