HOMO, det høyeste (mest energirike) molekylorbitalet med elektroner, eller energien til de ytterste elektronene i et atom eller molekyl. Energien til HOMO forteller svært mye om hvor reaktivt et molekyl er, og er derfor en av de viktigste parametrene som beregnes fra moderne molekylorbitalteori.