Hå, gravfelt fra jernalderen ved Hå gamle prestegård i Hå kommune, Rogaland. Gravfeltet ligger i strandbeltet. De ca. 60 gravminnene har variert form, f.eks. skipsform, stjerneform, oval eller rund form. Enkelte graver er markert med bautasteiner. På feltet er funnet en av de eldste båtgraver i Norden, fra siste halvdel av 300-tallet. Et uvanlig trekk er at de fleste gravene er kvinnegraver. 80–90 prosent av gravfunnene er fra slutten av yngre romertid eller folkevandringstid, men feltet har vært benyttet også i yngre jernalder.