Gynocardia, planteslekt i familien Achariaceae med én art, G. odorata, et asiatisk tre som tidligere ble ansett for å være stamplanten for chaulmoograolje; denne fås imidlertid nå av Hydnocarpus-arter.