Guðmundur Friðjónsson, islandsk bonde og dikter. Hans produksjon består hovedsakelig av lyriske dikt og noveller. Han utmerket seg ved konsist og godt språk, smidig versifikasjon og inderlig følelse. Både som natur- og menneskeskildrer nådde han stundom meget høyt. Han utgav flere novellesamlinger (Einir, 1898, Undir beru lofti, 1904, Úr öllum áttum, 1919, Sögur úr byggð og borg, 1934, m.fl.), og diktsamlinger (Úr heimahögum, 1902, Haustlöng, 1915, m.fl.) og en roman (Olöf Ási, 1907). Dessuten skrev han et utall av artikler, til dels av politisk art.