Grønsund er et sund mellom Falster og Møn i Danmark, som forbinder Østersjøen med Storstrømmen. Største dybde er 34 meter. Deler av Grønsund og hele Fanefjord er EU-fuglebeskyttelsesområde og viltreservat. Under seilskutetiden var Grønsund en viktig snarvei mellom Østersjøen og Storebælt.