Godwin var en angelsaksisk jarl, gift med den danske Ulv jarls søster Gyda og far til Harald Godwinsson. Godwin var Knud den stores jarl i Wessex. Etter Hardeknuds død 1042 fikk Godwin Edvard Bekjenneren valgt, gav ham sin datter Eadgyth til ekte og var lenge rikets virkelige hersker. De normanniske stormenn ved Edvards hoff søkte å fortrenge ham; han gjorde opprør 1051, men ble jaget i landflyktighet. I 1052 kom Godwin tilbake med sine sønner Harald og Sweyn og vant tilbake sin makt.