Ulf jarl, dansk stormann; fulgte Knud den store på hans hærferd til England og ble 1015 gift med hans søster Estrid. Ulf stod for styret i Danmark under kongens fravær, men vakte dennes mistro og ble drept i Roskilde domkirke etter slaget ved Helge å. Ulf jarl var far til Sven Estridsson og stamfar til Estrid-ætten, som styrte Danmark 1047–1412.