Godfarfossen, 4,8 m høy foss i Trysilelva, Trysil, Hedmark, nær grensen mot Sverige. Utbygd (1964) sammen med Lutufallet og Sandkilfossen i Lutufallet kraftstasjon (14,1 MW).