Trysil er en kommune i Innlandet fylke. Den ligger lengst øst i fylket, mot Sverige. Fra å være en relativt isolert skogbrukskommune har Trysil siden 1980-åra utvikla seg til å bli en betydelig hytte- og fritidskommune, med vekt på alpinbakker og vintersport i Trysilfjellet. Hele artikkelen