Gjermundbu-funnet, kom for dagen på gården Gjermundbu (Gjermbu) i Ringerike kommune, Buskerud, i 1943. I en stor langhaug som rommet flere begravelser fra vikingtid, fremkom en mannsgrav fra omkr. 900 med et omfattende våpen- og rideutstyr. Graven inneholdt bl.a. en hjelm, som er den eneste kjente fra skandinavisk vikingtid.