Gissur Hvite Teitsson, islandsk høvding. Sammen med svigersønnen Hjalte Skjeggeson lyktes det ham å få kristendommen lovfestet på Alltinget år 999 eller 1000. Hans sønn Isleiv var Islands første biskop.