Gilbert Stuart, amerikansk maler; fra 1775 bosatt i England, der han studerte hos landsmannen Benjamin West og utstilte i Royal Academy som portrettmaler. Han oppholdt seg i Dublin i 1787–93, men bosatte seg så for godt i USA. Her slo han igjennom som portrettmaler og ble snart berømt for tre portretter av George Washington. Disse ble siden gjentatt i stikk og maleri og finnes i enhver større amerikansk samling.