Gheorghe Asachi, rumensk kulturpersonlighet og forfatter, en av pionerene innenfor det kulturelle liv i fyrstedømmet Moldova i første halvdel av 1800-tallet. Han var med på å grunnlegge det som skulle bli det første rumenske universitet i Iaşi, og stod bak opprettelsen av det første rumenske teater (1816), som han dels skrev, dels oversatte tallrike dramaer for. Utgav den første moldaviske avis (1829) og de første litterære tidsskrifter. Asachi huskes mer for sin kulturelle innsats enn for sin litterære produksjon (dikt, historiske noveller og skuespill), som er preget av en forsinket klassisisme. Som motstander av foreningen av de to rumenske fyrstedømmer ble han i sine senere år isolert og glemt.