Gammarus, slekt av storkreps i ordenen tanglopper. Hit hører ferskvannsarten marflo, Gammarus lacustris, som er et viktig næringsdyr for ørret i ferskvann. Vanlig tangloppe, Gammarus locusta, lever mellom alger i fjæresonen. Også viktig næring for fisk.