Galeazzo Alessi, italiensk arkitekt. Var i høyrenessansen en av de ledende arkitekter i Milano og Genova, der han særlig er kjent for sine palasser. Til hans fremste arbeider hører Villa Grimaldi i Genova (ca. 1555) og Palazzo Marino i Milano (1557).