Gabriel Eikli, norsk misjonær; utdannet ved Fjellhaug misjonsskole. Misjonær i Mandsjuria (nåværende Dongbei) i Kina 1936–46 for Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM), startet misjonsarbeid i Japan og var der lærer ved en bibelskole og tilsynsmann for NLM 1949–55. Han var misjonssekretær i NLM 1955–79 og stod sentralt i misjonssambandets utvikling.