Gabriel Biel var en tysk skolastisk filosof. Han var elev av nominalisten William Ockham. Biel fikk stor betydning for Luther og Melanchton.