Gabriel Anrep, svensk genealog, regnes som grunnleggeren av moderne svensk genealogisk forskning. Utga i årene 1854–1904 totalt 27 bind av Sveriges Ridderskap och Adels kalender, 1858–64 firebindsverket Svenska adelns ättar-taflor, og 1871–82 trebindsverket Svenska slägtboken, med stamtavler over et hundretalls ikkeadelige slekter. Anreps arbeider har vært kritisert for manglende kildekritikk, men forutsetningen for at han fikk anvende Riddarhusets genealogiske materiale til sine utgivelser om svensk adel, var at han skulle gjengi disse kildene ordrett; Anrep hadde selv avvist mye av det eldste materialet som mytisk.