Gustaf Elgenstierna, svensk posttjenestemann og adelsgenealog. Elgenstierna tok initiativet til og var redaktør for årboken Svenska släktkalendern 1911–44; han var også redaktør for Sveriges Ridderskap och Adels kalender fra 1939 til sin død. Hans hovedverk er likevel Den introducerade svenska adelns ättartavlor, som utkom i 9 bind 1925–36.