Gäddeholm slott er en stor toetasjes steinbygning, opprinnelig oppført i én etasje i annen halvdel av 1500-tallet, senere påbygd. Bygningen brukes i dag som gjestefløy. Den flankeres av to 1½-etasjes fløyer, hvorav den ene brukes som bolig, den andre som kontor.