Fronleichnamsfest, tysk navn på Kristi legemsfest, lat. Corpus Christi, katolsk minnefest for nattverden.