Fredrik Vilhelm 2, konge 1786–97, Fredrik 2s nevø og etterfølger, ble av mange mottatt som befrier fra onkelens autokrati, men skuffet hurtig. Etter enkelte liberale reformer fulgte reaksjon, og administrasjonen forfalt. Han gjorde riket større ved Polens annen og tredje deling, men deltok uten resultat i krigen mot Frankrike 1792–95. Kulturlivet blomstret opp i hans regjeringstid.