Frederick Edwin Smith Birkenhead, britisk jurist og konservativ politiker. Medlem av Underhuset 1906–19, av regjeringen 1915 som riksadvokat, senere regjeringsadvokat, lordkansler (justisminister) 1919–22 og minister for India 1924–28. Birkenhead var en av sin tids skarpeste britiske jurister og en av de konservatives beste talere; nær venn av Churchill.