Fram-medaljen, norsk minnemedalje, innstiftet av 9. september 1896 av Oscar 2. Denne dagen vendte Fridtjof Nansens polarekspedisjon med Fram (1893–96) tilbake til Oslo, og medaljen ble tildelt deltagerne i denne ekspedisjonen og deltagerne i den annen Fram-ekspedisjon (1898–1902) under Otto Sverdrups ledelse. Se også Sydpolsmedaljen.