Frøystein Wedervang, norsk siviløkonom og sosialøkonom, sønn av I. B. Wedervang. Eksamen fra NHH 1940, cand.oecon. 1943, dr.philos. 1957 på avhandlingen The Blood Pressure in a Population. Dosent i bedriftsøkonomi ved Norges Handelshøyskole 1958–64, professor i praktisk samfunnsøkonomi 1965–85. Har utgitt bl.a. Distribusjon av matvarer i USA og Norge (1958) og Development of a Population of Industrial Firms (1965).