Frøydis Ree Wekre, norsk hornist. Debuterte 1961. Ansatt ved Den Norske Opera 1960–61, Oslo Filharmoniske Orkester 1961, solohornist 1965–91. Medlem av Oslo blåsekvintett 1966. Knyttet til Norges musikkhøgskole som amanuensis 1973, professor 1984. Tildelt Lindemanprisen 1987.