Fotlandsvåg, tettsted i Osterøy kommune, Hordaland, på nordvestsiden av Osterøya, ved botnen av Fotlandsvågen som er en arm av Osterfjorden. Her drives blant annet møbelproduksjon og fiskeoppdrett. Gjennom tettstedet går Fv. 567 som via fergesambandet Valestrandsfossen–Breistein har forbindelse med E 39 på Myrsæter i Åsane.