Osterøy

Osterøy er en kommune i Hordaland fylke, i Nordhordland, nordøst for Bergen. Kommunen omfatter storparten av Osterøya. Bare den nordøstlige og sparsomt bosatte delen som hører til Vaksdal er unntatt. Kommunen ble opprettet i 1964 ved sammenslåing av de delene av de tidligere kommunene Haus, Hamre, Hosanger og Bruvik (unntatt den nevnte nordøstre delen) som lå på Osterøya. Hele artikkelen