Osterøy

Osterøy er en kommune i Hordaland fylke, i Nordhordland, nordøst for Bergen. Omfatter storparten av Osterøya; bare den nordøstlige og sparsomt bosatte delen som hører til Vaksdal er unntatt.Kommunen ble opprettet i 1964 ved sammenslåing av de delene av de tidligere kommunene Haus, Hamre, Hosanger og Bruvik (unntatt den nevnte nordøstre delen) som lå på Osterøya.Osterøy kommune ligger etter dette i sin helhet på Osterøya, som gjerne betegnes som landets største ‘innlandsøy’.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Geir Thorsnæs

Redaktør

Mari Paus

Inneholder 12 artikler: