Forfatterforeningen av 1952, ble stiftet 28. april 1952 av 28 riksmålsforfattere som hadde meldt seg ut av Den norske Forfatterforening i protest mot at denne foreningen var representert i Norsk språknemnd. Arnulf Øverland ble valgt til foreningens første formann, og Sigurd Hoel ble formann i dens litterære råd. I 1966 gikk Forfatterforeningen av 1952 inn i Den norske Forfatterforening.