FKB er Norges offentlige kartverk i digital form. Det består av en samling datasett (informasjonsmodeller) som til sammen utgjør det offentlige kartgrunnlaget. Dataene skaffes til veie av kommunene og Statens kartverk i fellesskap. Også andre etater kan bidra med karttemaer - f.eks. markslag fra Norsk institutt for skog og landskap.

Følgende informasjonsmodeller (karttemaer) inngår i FKB:

 • Fastmerker
 • Terrengform
 • Kyst og sjø
 • Innsjøer og vassdrag
 • Eiendomsinformasjon
 • Markslag
 • Annen naturinformasjon
 • Arealbruk
 • Bygninger
 • Bygningsmessig anlegg
 • Kulturminner
 • Verneområder
 • Vegnett
 • Vegsituasjon
 • Jernbane
 • Annen samferdsel
 • Adressepunkt
 • Lufthavn
 • Ledning-VA (Vann og avløp)
 • Ledning-EL/TELE
 • Stedsnavn

FKB-data forekommer med ulik nøyaktighet og detaljeringsgrad, etter behov. Her anvendes fire delstandarder:

 • FKB-A - Byområder, inkl. de mest intensive byområdene
 • FKB-B1/FKB-B2 - Byområder, større tettsteder, større veier, jernbane/Tettbebyggelse, blandet bebyggelse, utbyggingsområder, større veier
 • FKB-C/FKB-C2 - Lite bebygde områder/Spredte og ubebygde områder
 • FKB-D - Områder uten ØK (økonomisk kartverk); stort sett fjellområder

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.