Eugène Guillaume, fransk billedhugger, elev av James Pradier, studerte antikkens kunst i Roma. Guillaume inntok en fremtredende stilling som direktør vekselvis for Académie des beaux-arts i Paris og akademiet i Roma, og utfoldet et verdifullt kunsthistorisk forfatterskap, skrev essays om bl.a. Michelangelo og Antoine Barye. Blant hans mest kjente verker er Graccherne og Napoleons seks alderstrinn.