James Pradier, sveitsisk-fransk billedhugger; elev av François Lemot i Paris. Pradier studerte i Roma, slo igjennom i Paris med Kentaur og bakkantinne (1819) og gjorde lykke med sine antikiserende figurer, f.eks. De tre gratier (1831) og Atalantes toalett (1850). Pradier var den ledende billedhugger under borgerkongedømmet, da han bl.a. utførte de 12 Victoria-figurene omkring Napoleons grav i Invalidedomen.