Académie des beaux-arts, det franske kunstakademi, ble opprinnelig stiftet av Ludvig 16 i 1648 som et akademi for skulptur og malerkunst. I 1671 ble Académie d'architecture innlemmet i akademiet, og 1795 fikk akademiet sitt nåværende navn. Det omfatter nå malere, billedhuggere, arkitekter, kobberstikkere, komponister og andre medlemmer. Det er akademiets oppgave å føre tilsyn med utdannelsen av kunstnere.