Erik Larsson Sparre, svensk riksråd, sønn av L. S. Sparre, var en utpreget representant for den svenske høyadel. Han la frem sitt politiske syn i flere skrifter, bl.a. Pro lege, rege et grege (1585?). Han stod en tid sammen med hertug Karl (Karl 9) mot kong Sigismund, men rømte senere til kongen i Polen og ble et av ofrene for Linköpings blodbad.